Dysgu Cymraeg | Welsh Learners

Dyma ambell ddolen ddefnyddiol i’r sawl sy’n dysgu Cymraeg | Here are some useful links for learning Welsh:

Welsh for Adults – Glamorgan

Say something in Welsh

BBC – learn Welsh

Nant Gwrtheyrn residential courses

Yn ogystal, dyma ddau eiriadur swmpus | And, here are two good Welsh dictionaries:

Geiriadur yr Academi

Geiriadur Prifysgol Cymru