Dyddiadau cau dros y Nadolig/Christmas Closure dates

December 5, 2017

Mae dim ond un wythnos tan diwedd y tymor! Byddwch yn sicr fod digon o adnoddau sgiliau astudio gyda chi.

Ni fydd tim sgiliau astudio ar gael o Dydd Llun 18 Rhagfyr tan Dydd Llun 8 Ionawr 2018.

Felly, mae’r tim sgiliau astudio yn annog pob myfyriwr i baratoi ar gyfer gweithio ar aseiniadau dros yr egwyl.

Ewch i wefan Sgiliau Astudio er mwyn gweld ystod eang o adnoddau ar-lein.

Mae 'gofyn i diwtor’ ar gael tan 15 Rhagfyr 2017

Christmas break is only a week away! Ensure you have all your study skill resources ready.

The study skills team will be unavailable from Monday 18th December 2017 to Monday 8th January 2018.

Therefore the study skills team is encouraging all students to prepare for any assignments they have to do during the Christmas break.

Visit the Study skills website for a range of online resources;

Ask a Tutor is also available until Friday 15th December 2017

Tagged: Cardiff Campus EDIC glamlife Newport Campus Pontypridd Campus