Easter vacation study support 2018

March 13, 2018


From Good Friday, 30th March to Friday, 6th April, study skills support will be unavailable at all campuses.


From 26th March to 13th April academic skills tutors are available on the following dates and times.

There will be no 'Book on the Day’ appointments during this period.

Study Skills @ Treforest campus will be available from Monday, 26th to Thursday, 29th March and Monday, 9th April to Friday, 13th April from 9.30am to 4.30pm.

Study Skills @ Glyntaff campus (Elaine Morgan Building) will be available from Tuesday, 27th Wednesday 28th and Thursday 29th March from 9.30am to 4.30pm and Tuesday 10th, Wednesday, 11th and Thursday, 12th April from 9.30am to 4.30 pm.

Study Skills @ Atrium will be available on Thursday 29th March and Thursday, 12th April from 9.30am to 4.30pm.

Study Skills @ Newport campus will be available on Tuesday, 27th March, Thursday, 29th March, Tuesday, 10th April and Thursday, 12th April.


The usual opening times and availability will recommence Monday, 16th April at each campus.

Contact studyskills@southwales.ac.uk or 01443 48 2990 with any queries, otherwise you can book tutorials from our website, using the tab Appointments.

Amserau Agor dros Y Pasg 2018

Dyddiad y Digwyddiad Mawrth 26, 2018 – Ebrill 16, 2018

Lleoliad – Sgiliau Astudio @ Campysau PDC
Rhwng Dydd Gwener y Groglith, Mawrth 30 a Dydd Gwener, Ebrill 6, na fydd cefnogaeth sgiliau astudio ar gael ar unrhyw gampws.

Na fydd apwyntiadau ‘Bwcio ar y dydd’ ar gael yn ystod y cyfnod hwn.

Rhwng Mawrth 26 ac Ebrill 13, bydd tiwtoriaid sgiliau astudio ar gael ar y dyddiadau ac amserau canlynol:
Bydd Sgiliau Astudio, campws Trefforest ar gael rhwng dydd Llun, 26 a dydd Iau, 29, Mawrth a dydd Llun, Ebrill, 9 a dydd Gwener, 13, rhwng 9.30am a 4.30pm.
Bydd Sgiliau Astudio, campws Glyntaf (Adeilad Elaine Morgan) ar gael ddydd Mawrth, 27, dydd Mercher, 28, a dydd Iau, 29 Mawrth, 9.30am i 4.30pm, a dydd Mawrth, 10, dydd Mercher, 11 a dydd Iau, 12 Ebrill, rhwng 9.30am a 4.30 pm.
Bydd Sgiliau Astudio, Atriwm ar gael ddydd Iau, 29 Mawrth a dydd Iau, 12 Ebrill, 9.30am i 4.30pm.
Bydd Sgiliau Astudio, campws Dinas Casnewydd ar gael ddydd Mawrth, 27 Mawrth, dydd Iau, 29 Mawrth, dydd Iau 10 Ebrill a dydd Iau, 12 Ebrilll.

Bydd yr amserau arferol ar gyfer agor a gwasanaethau yn ail-ddechrau ar ddydd Llun, 16 Ebrill ar bob campws.

Cysylltwch â studyskills@southwales.ac.uk neu ffonio 01443 48 2990 ar gyfer unrhyw ymholiad. Hefyd, mae modd bwcio tiwtorial drwy’n gwefan a chlicio ar ‘Apwyntiadau’.

Tagged: Cardiff Campus glamlife Newport Campus Pontypridd Campus