computer_coffee.jpg

Sgiliau Astudio PDC

Mae Datblygu Myfyrwyr a Sgiliau Astudio yn bodoli i godi dyheadau, gwella perfformiad academaidd a datblygu sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer cyflogaeth.

Rydym wedi curadu gwybodaeth wedi'i threfnu yn ôl pwnc (gweler isod), yn cynnig apwyntiadau un i un, rhedeg gweithdai, cynnig cymorth arbenigol ar gyfer myfyrwyr ag anableddau a rhedeg cynlluniau mentora myfyrwyr cymar-i-gymar.

Gramadeg, atalnodi, ysgrifennu academaidd ac ati.

Algebra, trigonometreg, calcwlws ... rhifedd, mathemateg i nyrsys, ystadegau a thebygolrwydd.

Ymchwilio, cyfeirio, rheoli amser, dadansoddi, adlewyrchu ...

Traethodau, adroddiadau, cyflwyniadau, adolygiadau llenyddiaeth, traethodau estynedig ac arholiadau.

Defnyddio e-bost, golygu dogfennau, cyrchu deunyddiau dysgu a llawer mwy.

Cynllun mentora sy'n darparu cymorth i fyfyrwyr PDC.

Ar gyfer myfyrwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) neu Anghenion Dysgu Penodol (SpLD).

Mae Sgiliau Astudio wedi creu ystod o ganllawiau defnyddiol i gefnogi myfyrwyr drwy gydol eu hastudiaethau.

Ar gyfer myfyrwyr a gyfeiriwyd at Sgiliau Astudio am gyflawni camymddwyn academaidd.