Aseiniadau ac arholiadau


Ddim yn siŵr, beth yw'r gofynion safonol ar gyfer traethawd, adroddiad, neu adolygiad llenyddiaeth? A ofynnwyd i chi wneud Cyflwyniad? Ddim yn siŵr beth yw Traethawd Hir? Fel arall, a hoffech chi gael awgrymiadau a thechnegau ar gyfer pasio arholiadau? Gall fod yn ddefnyddiol gwybod beth sydd ynghlwm wrth lunio aseiniadau penodol a ddefnyddir fel ffurfiau asesu yn y brifysgol.