Cyflwyniadau

Cynllunio- O ddechrau'r broses i gyflwyno'r cyflwyniad. home icon.png

Pethau i'w hosgoi- Defnyddio'r elfennau gweledol cywir.home icon.png

PowerPoint - Dysgu PowerPoint o'r dechrau.home icon.png

Emaze - Meddalwedd Am Ddim: Dewis arall yn lle Microsoft PowerPoint.home icon.png

Cyflwyniadau - Meddyliwch amdano fel arholiad llafar!

Sut i Ymdopi â Chyflwyniad Grŵp - Ystyriaethau arbennig ar gyfer cyflwyniadau grŵp.

Creu sleidiau- Creu sleidiau, gan ddefnyddio PowerPoint.home icon.png

Iaith y corff- Awgrymiadau ar iaith y corff priodol.video icon.png

Creu cyflwyniad poster- Awgrymiadau ar greu cyflwyniad poster.video icon.png

Cyflwyno'ch poster- Cyflwyno'ch poster mewn ffordd effeithiol.video icon.png

Delio â nerfau- Yn ystod cyflwyniadau neu gyfweliadau.home icon.png

Sylwer - Cynnwys Allanol

Caiff cynnwys allanol ei farcio â seren*. Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd neu argaeledd y cynnwys hwn, ac mae myfyrwyr yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw delerau ac amodau a allai fod yn berthnasol.