Cysylltu â ni

Oriau Agor

Sylwch ar y dyddiadau allweddol isod gan gynnwys amseroedd cau a phryd i gadw golwg am apwyntiadau y gellir eu bwcio:

  • Tymor yr hydref yn dechrau: 19 Medi 2022
  • Apwyntiadau ar gael fel arfer.

  • Diwedd tymor yr hydref: 16 Rhagfyr 2022
  • Bydd ein Gwasanaeth/Prifysgol argaeledd cyfyngedig tan I tymor y Gwanwyn ddechrau

Mae gennym ystod eang o adnoddau hunangymorth i chi eu harchwilio a chael mynediad iddynt yn ystod amseroedd cau a phan fo apwyntiadau’n gyfyngedig. Mae'r rhain yn ymdrin â sgiliau ysgrifennu, mathau o aseiniad, Mathemateg, a llawer o bynciau sgiliau astudio eraill. Hefyd, mae ein canllaw Cychwyn yn Iawn yn cynnwys llawer o awgrymiadau, awgrymiadau a chysylltiadau defnyddiol i'ch helpu chi i ddatblygu eich sgiliau astudio a pharatoi ar gyfer y tymor newydd.

Os hoffech ddod ymlaen i'r campws i astudio dros gyfnod y gwyliau, bydd llyfrgelloedd campws PDC ar agor ar gyfer lle astudio y gellir ei archebu, cliciwch a chasglu gwasanaeth ar gyfer llyfrau y gofynnir amdanynt a chasgliadau gliniaduron. Ewch i wefan Llyfrgell PDC i gael mwy o fanylion am oriau agor gwyliau'r ar draws y campysau.

Os hoffech chi sgwrsio rhywun dros unrhyw gyfnod gwyliau, mae gwasanaethau Caplaniaeth ar gael i chi eu cyrchu. Am fanylion pellach ac amseroedd agor, ewch i wefan Caplaniaeth PDC.

Os oes gennych fater yn ymwneud â lles yr hoffech ei drafod (gan gynnwys iechyd meddwl a chorfforol, a lles cymdeithasol), cysylltwch â Gwasanaeth Llesiant PDC.

email.png

[email protected]

Mentora Myfyrwyr a PASS:

[email protected]

Facebook.jpg

 instagram


Amdanom ni

 

Mae Tiwtoriaid Sgiliau Astudio Academaidd yn helpu myfyrwyr i fireinio eu techneg wrth ymchwilio, paratoi, cyflwyno neu ysgrifennu gwaith ar gyfer eu cwrs prifysgol.

Gallwch ymgysylltu â ni mewn sawl ffordd:

1. Defnyddiwch y ‘Gofynnwch i Wasanaeth Tiwtor’

2. Mynychu gweithdy Sgiliau Astudio

3. Cadwch apwyntiad ar gyfer tiwtorial Sgiliau Astudio un i un

Gofynnwch i Diwtor

 

Mae SDSS yn darparu gwasanaeth ‘Gofynnwch i Diwtor’, sydd ar gael trwy e-bost rhwng 9 a.m. i 4 p.m. Dydd Llun i Ddydd Gwener. Rydym yn cynnig atebion i ymholiadau byr yn ymwneud â Sgiliau Astudio. Gallwch ddisgwyl ymateb o fewn pedair awr ar hugain yn ystod dyddiau'r wythnos. Mae'r gwasanaeth yn fwyaf addas ar gyfer ymholiadau cyfeirio penodol neu gyfarwyddiadau at adnoddau perthnasol. Os oes angen cyngor manwl ac helaeth arnoch, rydym yn argymell eich bod yn cadw apwyntiad Sgiliau Astudio ar wahân.

 

E-bost: [email protected]

Beth i'w Ddisgwyl

 

Mae ein cefnogaeth yn eich galluogi i fireinio'ch sgiliau academaidd ar gyfer astudio a dysgu'n effeithiol. Rydym yn cynghori ar ystod eang o bynciau, gan gynnwys, pethau sylfaenol sylfaenol fel gramadeg, atalnodi ac arddulliau ysgrifennu academaidd. Rydym hefyd yn cynghori ar dasgau mwy cymhleth, er enghraifft, ystod o dechnegau cyfeirio, dadansoddi academaidd, ysgrifennu myfyriol ac ymgysylltu beirniadol.

Mae cefnogaeth gan Diwtor Sgiliau Academaidd am ddim i unrhyw fyfyriwr o Brifysgol Cymru. Os ydych wedi cwblhau asesiad DSA, efallai yr hoffech ddarganfod beth all y Tiwtoriaid Sgiliau Astudio Arbenigol ei gynnig i chi.