Myfyrwyr Newydd...

Sgiliau Astudio yn croesawu digwyddiadau!

Cadwch i fyny â'r holl ddigwyddiadau croeso sydd gennym ar gael trwy gydol mis Medi ar gyfer eich mis cyntaf yn PDC.

Sgiliau Astudio? Didoli

Cyfle i siarad â thiwtor Sgiliau Astudio am y cymorth academaidd y mae ein gwasanaeth yn ei gynnig, a sut i ddechrau da gyda'ch astudiaethau.

Cefnogaeth Mentoriaid Digidol

Yn ystod yr wythnos gofrestru ryngwladol bydd ein Mentoriaid Digidol Myfyrwyr wrth law i helpu gyda logio ymlaen, Wifi, Blackboard a llywio systemau PDC.

Cwrdd â Mentor Ar-lein

Cyfle i siarad â mentor sy'n fyfyrwyr am fywyd ac astudio yn PDC ac am gymorth digidol.

Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch

Cyfle i sgwrsio gyda staff sgiliau astudio a chymryd rhan yn ein raffl wobrwyo.

Wythnos yn dechrau 11 Medi 2023

Llun 11/09/23

 • Cymorth Mentoriaid Digidol - 11:00-14:00 - TRL116 (Adeilad Llyfrgell Trefforest

Dydd Mawrth 12/09/23

 • Cymorth Mentoriaid Digidol - 11:00-14:00 - TRL116 (Adeilad Llyfrgell Trefforest

Dydd Mercher 13/09/23

 • Cymorth Mentoriaid Digidol - 11:00-14:00 - TRL116 (Adeilad Llyfrgell Trefforest

Dydd Iau 14/09/23

 • Cymorth Mentoriaid Digidol - 11:00-14:00 - TRL116 (Adeilad Llyfrgell Trefforest
 • Sgiliau Astudio a Mentor Myfyrwyr Stand - 11:00-15:00 - F. Bloc cyntedd

Dydd Gwener 15/09/23

 • Cymorth Mentoriaid Digidol - 11:00-14:00 - TRL116 (Adeilad Llyfrgell Trefforest

Wythnos yn dechrau 18 Medi 2023

Dim digwyddiadau Sgiliau Astudio wyneb yn wyneb yn Nhrefforest yr wythnos hon, ond mae sesiynau ar gael ar-lein!

Wythnos yn dechrau 25 Medi 2023

Llun 25/09/23

 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 13:00-13:30 - Llyfrgell Trefforest (TRL116)
 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 15:30-16:00 - Llyfrgell Trefforest (TRL116)

Mawrth 26/09/23

 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 13:00-13:30 - Llyfrgell Trefforest (TRL116)
 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 15:30-16:00 - Llyfrgell Trefforest (TRL116)

Dydd Mercher 27/09/23

 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 13:00-13:30 - Llyfrgell Trefforest (TRL116)
 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 15:30-16:00 - Llyfrgell Trefforest (TRL116)

Dydd Iau 28/09/23

 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 13:00-13:30 - Llyfrgell Trefforest (TRL116)
 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 15:30-16:00 - Llyfrgell Trefforest (TRL116)

Dydd Gwener 29/09/23

 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 13:00-13:30 - Llyfrgell Trefforest (TRL116)
 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 15:30-16:00 - Llyfrgell Trefforest (TRL116)

Wythnos yn dechrau 25 Medi 2023

Llun 25/09/23

 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 13:00-13:30 - Llyfrgell Campws Caerdydd
 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 15:30-16:00 - Llyfrgell Campws Caerdydd

Mawrth 26/09/23

 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 13:00-13:30 - Llyfrgell Campws Caerdydd
 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 15:30-16:00 - Llyfrgell Campws Caerdydd

Dydd Mercher 27/09/23

 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 13:00-13:30 - Llyfrgell Campws Caerdydd
 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 15:30-16:00 - Llyfrgell Campws Caerdydd

Dydd Iau 28/09/23

 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 13:00-13:30 - Llyfrgell Campws Caerdydd
 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 15:30-16:00 - Llyfrgell Campws Caerdydd

Dydd Gwener 29/09/23

 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 13:00-13:30 - Llyfrgell Campws Caerdydd
 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 15:30-16:00 - Llyfrgell Campws Caerdydd

Wythnos yn dechrau 25 Medi 2023

Llun 25/09/23

 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 13:00-13:30 - Llyfrgell Campws Glyntaf
 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 15:30-16:00 - Llyfrgell Campws Glyntaf

Mawrth 26/09/23

 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 13:00-13:30 - Llyfrgell Campws Glyntaf
 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 15:30-16:00 - Llyfrgell Campws Glyntaf

Dydd Mercher 27/09/23

 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 13:00-13:30 - Llyfrgell Campws Glyntaf
 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 15:30-16:00 - Llyfrgell Campws Glyntaf

Dydd Iau 28/09/23

 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 13:00-13:30 - Llyfrgell Campws Glyntaf
 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 15:30-16:00 - Llyfrgell Campws Glyntaf

Dydd Gwener 29/09/23

 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 13:00-13:30 - Llyfrgell Campws Glyntaf
 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 15:30-16:00 - Llyfrgell Campws Glyntaf

Wythnos yn dechrau 25 Medi 2023

Llun 25/09/23

 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 13:00-13:30 - Llyfrgell Campws Casnewydd
 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 15:30-16:00 - Llyfrgell Campws Casnewydd

Mawrth 26/09/23

 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 13:00-13:30 - Llyfrgell Campws Casnewydd
 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 15:30-16:00 - Llyfrgell Campws Casnewydd

Dydd Mercher 27/09/23

 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 13:00-13:30 - Llyfrgell Campws Casnewydd
 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 15:30-16:00 - Llyfrgell Campws Casnewydd

Dydd Iau 28/09/23

 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 13:00-13:30 - Llyfrgell Campws Casnewydd
 • Sgiliau Astudio: Cwrdd a Chyfarch - 15:30-16:00 - Llyfrgell Campws Casnewydd

Dydd Gwener 29/09/23

Dim digwyddiadau Sgiliau Astudio ar y diwrnod hwn.

Wythnos yn dechrau 11 Medi 2023

Llun 11/09/23

 • Sgiliau Astudio? Didoli - 12:00-12:30 - ar-lein

Dydd Mawrth 12/09/23

 • Cwrdd â Mentor - 12:00-12:30 - ar-lein

Dydd Mercher 13/09/23

 • Sgiliau Astudio? Didoli - 12:00-12:30 - ar-lein

Dydd Iau 14/09/23

 • Cwrdd â Mentor - 12:00-12:30 - ar-lein

Dydd Gwener 15/09/23

 • Dim digwyddiadau ar-lein Sgiliau Astudio heddiw

Wythnos yn dechrau 18 Medi 2023

Llun 18/09/23

 • Dim digwyddiadau ar-lein Sgiliau Astudio ar y diwrnod hwn

Mawrth 19/09/23

 • Sgiliau Astudio? Didoli - 12:00-12:30 - ar-lein

Dydd Mercher 20/09/23

 • Cwrdd â Mentor - 12:00-12:30 - ar-lein

Dydd Iau 21/09/23

 • Sgiliau Astudio? Didoli - 12:00-12:30 - ar-lein
 • Cwrdd â Mentor - 13:00-13:30 - ar-lein

Dydd Gwener 22/09/23

 • Dim digwyddiadau Sgiliau Astudio ar y diwrnod hwn

Wythnos yn dechrau 25 Medi 2023

Llun 25/09/23

 • Dim digwyddiadau ar-lein Sgiliau Astudio ar y diwrnod hwn

Mawrth 26/09/23

 • Cwrdd â Mentor - 12:00-12:30 - ar-lein

Dydd Mercher 27/09/23

 • Sgiliau Astudio? Didoli - 12:00-12:30 - ar-lein

Dydd Iau 28/09/23

 • Cwrdd â Mentor - 12:00-12:30 - ar-lein

Dydd Gwener 29/09/23

 • Sgiliau Astudio? Didoli - 12:00-12:30 - ar-lein

Croeso i'r Gwasanaeth Sgiliau Astudio!

Ar y dudalen hon fe welwch wybodaeth ddefnyddiol am ein gwasanaeth, gan gynnwys canllawiau defnyddiol i ddechrau eich astudio yn iawn, sut i gael gafael ar gymorth trwy ein gwasanaeth, mae Sgiliau Astudio yn croesawu digwyddiadau i fyfyrwyr newydd a dolenni i'n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

Llyfryn Start RightMwynhewch ein llyfrynnau Start Right and Study Right ar gyfer awgrymiadau astudio hanfodol ar gyfer eich wythnosau cyntaf a'ch blwyddyn gyntaf o astudio yn PDC.Llyfryn Iawn Astudio

Rydyn ni yma i chi

Rydyn ni yma i'ch cefnogi ar eich taith academaidd, a gallwn wneud hyn trwy gynnal gweithdai ar bynciau sgiliau astudio a fydd yn ddefnyddiol i'ch cwrs, a darparu cefnogaeth un i un i chi fel y gallwch weithio yn eich cyflymder eich hun. Rydym yn cynnig gwasanaeth cynhwysol, yn cefnogi unrhyw fyfyriwr sydd â sgiliau astudio a mathemateg waeth beth fo'i angen dysgu neu lefel ei astudiaeth. Gallwn hefyd eich helpu i ddod o hyd i gyd-fyfyrwyr i rannu eich profiadau gyda, ac i gymryd rhan wrth helpu myfyrwyr eraill hefyd. 

Gwefan SDSS

Ein gwefan yw'r lle gorau i’ch cyfeirio at bopeth a gynigiwn gyda llawer o adnoddau a mwy.Penodiadau

Rydym yn cynnig ystod o wahanol apwyntiadau, ar lein ar hyn o bryd, ac wyneb yn wyneb ar gais, trwy e-bost. Ar gyfer sgwrs fideo ac apwyntiadau ffôn anfonwch e-bost atom gyda'ch argaeledd.   

Gweithdai

Efallai yr hoffech chi ddysgu mewn grŵp, a gyda phobl eraill. Darganfyddwch pa weithdai rydyn ni'n eu cynnig a sut i'w harchebu. Gallwch hefyd ofyn am weithdy fel grŵp ar un o'r pynciau a gynigir os nad yw'r amseroedd yn gyfleus.  

Mathemateg

Mae'r tiwtor Mathemateg wedi dewis ystod o ganllawiau ar bynciau amrywiol i'ch helpu chi i ddatblygu eich mathemateg. Mae apwyntiadau ar gael ar gyfer cefnogaeth unigol.


Cefnogaeth arbenigol

Mae Tiwtoriaid Sgiliau Astudio Arbenigol wrth law i gefnogi myfyrwyr ag anghenion dysgu penodol.

Mentora

Efallai y byddai'n ddefnyddiol i chi siarad â myfyrwyr eraill am eu profiad yn y Brifysgol. Mae ein cynllun mentora myfyrwyr yn darparu cyfleoedd i chi wneud yn union hynny, ac efallai yr hoffech chi hyd yn oed gymryd rhan a dod yn Fentor eich hun.


Adnabyddwch y wybodaeth ddiweddaraf am @USWStudySkills.