Gweithdy Aralleirio

28-11-2022 at 12pm to 28-11-2022 at 1pm

Lleoliad: Ar-lein

Gynulleidfa: Student

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

Mae aralleirio yn sgil hanfodol wrth gyfeirio at waith pobl eraill, ac felly'n osgoi llên-ladrata. Ewch i'r sesiwn hon i gael awgrymiadau ar sut i aralleirio'n iawn.