Gweithdy Aralleirio

09-12-2022 am 2pm i 09-12-2022 am 3pm

Lleoliad: Ar-lein

Cynulleidfa: Student

Ymuno

Ychwanegu at y calendr


Mae aralleirio yn sgil hanfodol wrth gyfeirio at waith pobl eraill, ac felly'n osgoi llên-ladrata. Ewch i'r sesiwn hon i gael awgrymiadau ar sut i aralleirio'n iawn.