Gweithdy Aralleirio

07-02-2023 am 3.30pm i 07-02-2023 am 4.30pm

Lleoliad: Ar-lein

Cynulleidfa: Student

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

Mae aralleirio yn sgil hanfodol wrth gyfeirio at waith pobl eraill, ac felly'n osgoi llên-ladrata. Ewch i'r sesiwn hon i gael awgrymiadau ar sut i aralleirio'n iawn.