Gweithdy Astudio O Bell

02-02-2023 am 11am i 02-02-2023 am 12pm

Lleoliad: Ar-lein

Cynulleidfa: Student

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

I lawer, mae'r symud i ddysgu ar-lein wedi golygu efallai na fydd y strategaethau astudio presennol yn gweithio cystal ag mewn sefyllfaoedd wyneb yn wyneb. Dylai'r sesiwn hon eich helpu i ystyried strategaethau astudio newydd i'ch paratoi'n well ar gyfer astudio o bell.