Gweithdy Ysgrifennu myfyriol

27-02-2023 am 2pm i 27-02-2023 am 3pm

Lleoliad: Ar-lein

Cynulleidfa: Student

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

Mae ysgrifennu myfyriol yn sgil bwysig i'w datblygu; bydd y sesiwn ryngweithiol hon yn cyflwyno'r prif fodelau ar gyfer myfyrio, ac yn annog adnabod a deall elfennau allweddol, gan gynnwys beirniadaeth, ffurf, strwythur a chydbwysedd.