Gweithdy Aralleirio

07-02-2024 am 3pm i 4pm

Lleoliad: Ar-lein

Cynulleidfa: Student

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

Mae aralleirio yn sgil hanfodol wrth gyfeirio at waith pobl eraill, ac felly osgoi llên-ladrata. Dewch i'r sesiwn hon i gael awgrymiadau ar sut i aralleirio'n iawn.