Mathemateg: Meddyginiaeth Ddiogel - Trylediadau IV

01-02-2024 am 2pm i 3pm

Lleoliad: Ar-lein

Cynulleidfa: Student

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

Mae'r gweithdy hwn yn darparu cefnogaeth Mathemateg i fyfyrwyr nyrsio a hoffai gael help ar gyfer eu harholiad Meddyginiaeth Ddiogel. Bydd y sesiwn hon yn canolbwyntio ar trwythau IV. Mae'r gweithdy hwn wedi'i gynllunio i roi diweddariad ar strategaethau Mathemateg fel canslo ffracsiynau a rhannu hir. Mae'n addas ar gyfer myfyrwyr nyrsio nad ydynt wedi gwneud Mathemateg ers amser maith neu'r rhai a hoffai gael awgrymiadau ar gyfer gweithio pethau allan heb gyfrifiannell.