desk_coffee_flip.jpg

Adnoddau rhifedd a chyflogadwyedd

Sgiliau rhifedd

Gweler ein adnoddau rhifedd

BBC GCSE Maths Numeracy* - GCSE Maths Numeracy 

BBC Skillswise* - sgiliau rhifedd ar gyfer oedolion 

Mathcentre* - dysgu ac ymarfer deunyddiau ar ystod eang o bynciau mathemateg

Mathtutor* - tiwtorialau fideo ar ystod o bynciau mathemateg, gan gynnwys Rhifyddeg


Profion rhifedd i raddedigion

Rhifedd Busnes gan Gyrfaoedd PDC - Cwrs sgiliau rhifedd busnes ar gyfer myfyrwyr PDC. Mewngofnodi i MyCareer a dewis Cyngor Gyrfa, Cyrsiau Sgiliau Craidd, Rhifedd Busnes.

Profion Tueddfryd gan Gyrfaoedd PDC - Profion Tueddfryd  ar gyfer myfyrwyr PDC. Mewngofnodi i MyCareer a dewis Offer Gyrfa, Profion Tueddfryd.

Sgiliau Rhifedd (mathcentre)* - adolygu'r sgiliau rhifedd sydd eu hangen ar gyfer profion rhifedd graddedigion 

Adnoddau Cyflogadwyedd (mathcentre)*  - paratoi ar gyfer profion rhifedd graddedigion 


Sylwer - Cynnwys Allanol

Caiff cynnwys allanol ei farcio â seren*. Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd neu argaeledd y cynnwys hwn, ac mae myfyrwyr yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw delerau ac amodau a allai fod yn berthnasol.