Computer1

Adnoddau ystadegau


Pynciau ystadegau

Arddangos data: Siartiau a Graffiau

Dadansoddi data: Cymedr, Canolrif, Modd, Amrywiad a Gwyriad Safonol

Profion rhagdybiaeth

Profion Parametrig a dibarametrig

Tebygolrwydd 

Dosbarthiadau Tebygolrwydd: Binomial, Poisson a Normal

Canllaw defnyddwyr 

Profion ystadegol yn SPSSGwefannau defnyddiol

Statstutor - cefnogaeth ystadegau at lefel prifysol

Stat trek - tiwtorialau ar-lein yn cwmpasu

HELM Workbooks - HELM Workbooks - Deunyddiau dysgu at ystod eang o bynciau mathemateg ac ystadegau 

Statistics lectures - fideos byr ar ystadegau

Wolfram alpha - gofynnwch bron i unrhyw gwestiwn mathemateg neu ystadegau a chael ateb manwl Sylwer - Cynnwys Allanol

Caiff cynnwys allanol ei farcio â seren*. Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd neu argaeledd y cynnwys hwn, ac mae myfyrwyr yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw delerau ac amodau a allai fod yn berthnasol.