math_writing.jpg

Adnoddau mathemateg


Pynciau mathemateg

Ffracsiynau, Degolion a Chanrannau

Nodiant Gwyddonal

Systemau Rhif

Aildrefnu Hafaliadau

Hafaliadau Llinol & Cwadratig 

Graffiau

Mynegeion, Swyddogaethau

Logarithmau, Esbonyddion 

Swyddogaethau Hyperbolig

Datrys Yrionglau

Graffiau Trig, Radianau

Hafaliadau ac Unfathiant Trig

Grymoedd, Momentau

Ffrithiant, Momentwm

Hafaliadau Mudiant

Gwahaniaethu

Integreiddio

Hafaliadau Gwahaniaethol

Lluosi Matricsau

Gwrthdro, Penderfynydd

Rheol Cramer

Diagram Argand

Ffurf Pegynol ac Esbonyddol

Ffurf Trigonometrig


Gwefannau defnyddiol

Mae Rhestr Termau Mathemateg, yn Gymraeg a Saesneg, wedi cael ei chreu gan y Ganolfan Adnoddau Mathemateg (MASH) ym Mhrifysgol Caerfaddon.

Adnoddau Dysgu:

  • HELM Workbooks* - 50 o lyfrau gwaith yn ymdrin â pheirianneg, mathemateg ac ystadegau ar gyfer myfyrwyr blwyddyn gyntaf ac ail flwyddyn ar gyrsiau peirianneg israddedig nodweddiadol yn y DU (Prifysgol Loughborough).
  • Mathcentre* – dysgu ac ymarfer deunyddiau ar ystod eang o bynciau mathemateg.
  • Math Tutor*– tiwtorialau fideo ar ystod o bynci.
  • Khan Academy* – Amrywiaeth eang o adnoddau fideo sy'n addas ar gyfer pob lefel.
  • BBC GSCE Bitesize Revision Maths*
  • Wolfram Alpha* – gofynnwch bron i unrhyw gwestiwn mathemateg neu ystadegau a chael ateb manwl.

Profi eich Sgiliau Mathemateg:

  • DEWIS@mathcentre*– Profwch eich sgiliau gyda phrofion ymarfer ac adborth a gynhyrchwyd gan DEWIS.
  • NUMBAS@mathcentre*– Profwch eich sgiliau gyda chwestiynau ymarfer a gynhyrchir gan NUMBAS.
  • MathsEG@mathcentre*– Profwch eich sgiliau gyda chwestiynau ymarfer a gynhyrchir gan MathsEG. (Gallwch newid iaith i’r Gymraeg er mwyn ateb cwestiynau.)


Sylwer - Cynnwys Allanol

Caiff cynnwys allanol ei farcio â seren*. Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd neu argaeledd y cynnwys hwn, ac mae myfyrwyr yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw delerau ac amodau a allai fod yn berthnasol.