Numeracy for Nursing.jpg

Rhifedd ar gyfer Nyrsio a Bydwreigiaeth


Yma fe welwch ddetholiad o adnoddau i'ch helpu chi i wella'ch sgiliau rhifedd ar gyfer perfformio cyfrifiadau cyffuriau.


Unedau Mesur

Y peth cyntaf i'w wneud wrth wneud cyfrifiad cyffuriau yw gwirio bod y dos stoc a'r dos gofynnol yn cael eu mesur yn yr un unedau. Os nad ydyn nhw, bydd angen i chi drosi i'r un unedau.

Trosi rhwng Unedau

Ffracsiynau a Degolion

Gall canslo ffracsiynau a gwybod sut i fynegi rhai ffracsiynau cyffredin fel degolion wneud eich cyfrifiadau yn llawer haws a gallai olygu nad oes angen i chi wneud unrhyw luosi neu rannu penodol.

Rhai ffracsiynau cyffredin fel degolion

Degolion (Mathcentre)*

Sut i symleiddio ffracsiynau (BBC Bitesize)*

Canslo ffracsiynau

Croes-ganslo ffracsiynau


Lluosi & Rhannu

Weithiau bydd angen i chi luosi neu rannu. Mae yna ychydig o ddulliau i ddewis ohonynt i wneud hyn a gallwch ddarganfod amdanynt yma:

Lluosi (BBC Bitesize)*

Rhannu (BBC Bitesize)*

Talgrynnu

Ar ddiwedd eich cyfrifiad, efallai y bydd angen i chi dalgrynnu'ch ateb i nifer penodol o leoedd degol neu i rif cyfan.

Talgrynnu


Sylwer - Cynnwys Allanol

Caiff cynnwys allanol ei farcio â seren*. Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd neu argaeledd y cynnwys hwn, ac mae myfyrwyr yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw delerau ac amodau a allai fod yn berthnasol.