Sgiliau academaidd

Efallai y byddwch am ddatblygu sgiliau academaidd a all eich galluogi i astudio a dysgu'n effeithlon. Mae meddu ar y gallu i reoli eich amser, ymchwilio, cyfeirio, dadansoddi, myfyrio ac ysgrifennu'n dda yn sgiliau o'r fath. Mae'r sgiliau hyn i gyd yn hanfodol tra yn y Brifysgol ac yn hynod ddefnyddiol mewn amgylchedd gwaith.