Myfyrio

Rydym wedi dod o hyd i rai adnoddau defnyddiol i'ch helpu gyda'ch sgiliau myfyrio wrth astudio yn PDC.

Yn cynnwys rhestr wirio ysgrifennu myfyriol.

Dull chwe cham o ysgrifennu myfyriol.

Ceisiwch ateb tri chwestiwn craidd.

Enghraifft o draethawd myfyriol.

Sylwer - Cynnwys Allanol

Caiff cynnwys allanol ei farcio â seren*. Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd neu argaeledd y cynnwys hwn, ac mae myfyrwyr yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw delerau ac amodau a allai fod yn berthnasol.