Sgiliau Academaidd Cymraeg

Mae'r canllaw hwn yn cynnwys:

 • Tôn
 • Ysgrifennu Cymraeg clir a naturiol  
 • Symleiddio a chwtogi ar wybodaeth a geiriau amherthnasol  
 • Byrfoddau 
 • Acronymau 
 • Rhifau 

Mae'r canllaw hwn yn cynnwys:

 • Ysgrifennu brawddegau
 • Y Person Cyntaf neu’r Trydydd Person
 • Berfau cryno ac amhersonol 
 • Cysondeb
 • Arddodiaid  
 • Gwallau treiglo i’w hosgoi


Mae'r canllaw hwn yn cynnwys dolenni defnyddiol i'ch helpu gyda'ch gwaith ysgrifenedig a chyda'ch astudiaethau yn gyffredinol 

Mae'r canllaw hwn yn cynnwys gwybodaeth ar sut i:

 • osgoi llên-ladrad
 • cyfeirnodu 

Mae'r canllaw hwn yn cynnwys sut i:

 • aralleirio
 • crynhoi
 • dyfynnu