Ymchwilio

 Rydym wedi dod o hyd i rai adnoddau defnyddiol i'ch helpu gyda'ch sgiliau ymchwilio wrth astudio yn PDC.

Darganfyddwch beth sydd ar gael o Lyfrgell PDC.

Dechreuwch gyda gwybodaeth o ansawdd da am y pwnc rydych chi'n ei astudio.

Rhai technegau gwneud nodiadau.

Dysgu bod yn feirniadol wrth ddarllen ffynonellau.

Tiwtorial fideo ar ddarllen wedi'i dargedu a defnyddio tystiolaeth.

Dysgu defnyddio gwaith pobl eraill yn gywir.

Cyfeirnodi’ch holl ffynonellau yn ffordd PDC.

Pam mae cyfeirnodi yn bwysig mewn ysgrifennu academaidd.

Canllawiau pwnc byr

Sylwer - Cynnwys Allanol

Caiff cynnwys allanol ei farcio â seren*. Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd neu argaeledd y cynnwys hwn, ac mae myfyrwyr yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw delerau ac amodau a allai fod yn berthnasol.