banner 1

Gwasanaeth Datblygu Myfyrwyr a Sgiliau Astudio

PWYSIG:

Newidiadau i wasanaethau oherwydd y Coronafeirws (COVID-19)

Mae'r Gwasanaeth Sgiliau Astudio bellach yn darparu'r holl wasanaethau ar-lein.

Nid oes apwyntiadau cymorth wyneb-yn-wyneb ar gael nes y nodir yn wahanol.

Gellir cysylltu â’r Ardal Gynghori drwy’r Ardal Gynghori Ar-lein ac ymatebir i ymholiadau rhwng yr oriau agor arferol sef  8.30am - 4.30pm, dydd Llun i ddydd Gwener. Cofiwch wirio eich cyfrif e-bost myfyriwr; byddwch yn derbyn e-bost pan fydd eich ymholiad wedi cael ei ateb.

Nid yw'r gwasanaeth ffôn ar gael ar hyn o bryd, ond bydd yn ailddechrau cyn gynted â phosibl.

Gellir trefnu apwyntiadau drwy’r Ardal Gynghori Ar-lein ar gyfer nifer o Wasanaethau Cymorth PDC.  Cynhelir pob apwyntiad dros y ffôn neu ar Skype.


Llwyddiant myfyrwyr

Rydym yn cynnig cyngor, gwybodaeth ac adnoddau i'ch helpu i godi'ch dyheadau, gwella eich perfformiad academaidd a datblygu sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer cyflogaeth.


Eisiau gwybod am gyfeirio, llên-ladrad, adolygiadau llenyddiaeth, dadansoddi beirniadol, arddull ysgrifennu academaidd, mathemateg ac ystadegau? Mae help llaw ar gael yn y Gwasanaeth Sgiliau Astudio.

                         Ask-a-Tutor- BUTTON CYM.jpg

                         Book-an-Appointment-BUTTON-CYM.jpg

                         Book-a-workshop-BUTTON-CYM.jpg 


Sut allwn ni eich helpu

Y newyddion diweddaraf

Darpariaeth y Pasg - ar gyfer apwyntiadau sgiliau astudio a dyddiadau cau allweddol dros y Pasg, gweler ein tudalen archebu.