banner 1

Gwasanaeth Datblygu Myfyrwyr a Sgiliau Astudio

Llwyddiant myfyrwyr

Rydym yn cynnig cyngor, gwybodaeth ac adnoddau i'ch helpu i godi'ch dyheadau, gwella eich perfformiad academaidd a datblygu sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer cyflogaeth.


Eisiau gwybod am gyfeirio, llên-ladrad, adolygiadau llenyddiaeth, dadansoddi beirniadol, arddull ysgrifennu academaidd, mathemateg ac ystadegau? Mae help llaw ar gael yn y Gwasanaeth Sgiliau Astudio.

                         Ask-a-Tutor- BUTTON CYM.jpg

                         Book-an-Appointment-BUTTON-CYM.jpg

                         Book-a-workshop-BUTTON-CYM.jpg 


Sut allwn ni eich helpu

Y newyddion diweddaraf

Bydd llai o wasanaeth yng nghampysau Trefforest, Glyn-taf, Casnewydd a Chaerdydd o ddydd Llun 10fed Mehefin - dydd Gwener 13eg Medi 2019. Edrychwch ar yr Ardal Gynghori Ar-lein am apwyntiadau.


Ddim yn gallu dod ar y campws? Gellir trefnu tiwtorialau e-bost drwy gysylltu â studyskills@southwales.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.