banner 1

Gwasanaeth Datblygu Myfyrwyr a Sgiliau Astudio

Sylwch: Ar hyn o bryd rydym yn diweddaru ein holl ganllawiau (fel Pdfs). Parhewch i'w defnyddio a'u mwynhau; Os nad oes un ar gael, fodd bynnag, e-bostiwch y teitl atom a byddwn yn darparu copi yn uniongyrchol i chi.
Llwyddiant myfyrwyr

Rydym yn cynnig cyngor, gwybodaeth ac adnoddau i'ch helpu i godi'ch dyheadau, gwella eich perfformiad academaidd a datblygu sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer cyflogaeth.


Eisiau gwybod am gyfeirio, llên-ladrad, adolygiadau llenyddiaeth, dadansoddi beirniadol, arddull ysgrifennu academaidd, mathemateg ac ystadegau? Mae help llaw ar gael yn y Gwasanaeth Sgiliau Astudio.

                         Ask-a-Tutor- BUTTON CYM.jpg

                         Book-an-Appointment-BUTTON-CYM.jpg

                         Book-a-workshop-BUTTON-CYM.jpg 


Sut allwn ni eich helpu