banner 1

Gwasanaeth Datblygu Myfyrwyr a Sgiliau Astudio

Welsh Digital 16341D8A-64AC-4563-B932-BBD2CB8A6BFB.png Peidiwch â gadael i'r digidol eich siomi, gwisgo gwên ac nid gwgu!  Mae ein mentoriaid myfyrwyr wedi datblygu cyfres o sesiynau cymorth digidol, yn seiliedig ar eu profiad eu hunain o ba agweddau ar yr amgylchedd dysgu ar-lein y mae myfyrwyr yn eu cael fwyaf anodd. Byddant wrth law i fynd â'ch llaw a'ch tywys trwy amgylchedd rhithwir USW.  

Ymunwch â'n sesiynau i sicrhau eich bod chi'n gwybod sut i lywio Blackboard, Turnitin a Blackboard Cydweithio'n llyfn.  Ymunwch â darlithoedd byw a gweminarau yn hyderus, cyflwynwch aseiniadau ar Turnitin gyda gwên a byddwch yn gyfranogwr gweithredol yn Cydweithio pan fyddwch chi'n gwybod sut i ddefnyddio'r apiau a'r offer ar gyfer rhannu a chymryd rhan mewn astudio cydweithredol gyda myfyrwyr eraill. 

Mae'r sesiynau hyn (a restrir ar y dde) yn hamddenol, yn cael eu rhedeg gan fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr, ac yn hollol anffurfiol, felly beth am ddod ag ychydig o ffrindiau ynghyd, mae pob un yn dod i adnabod ac yn gwneud digwyddiad dysgu cymdeithasol ohono.

Fel rhan o'n rhaglen gweithdy Gwanwyn, newydd ar gyfer 2021 yw ein sesiynau Astudio o Bell. Ymunwch ag un o'r rhain i archwilio strategaethau astudio newydd i'ch helpu chi i astudio o bell.

Os nad ydych wedi gwneud hynny eto, edrychwch ar dudalen Sefydlu TG USW.  Mae ganddo nifer o ddolenni defnyddiol i'ch sefydlu chi gyda rhai systemau allweddol, gan gynnwys rhai Apps defnyddiol. Os yw'n sgiliau digidol newydd sydd eu hangen arnoch chi, neu'n rhoi hwb i'r rhai sy'n bodoli eisoes, edrychwch ar yr adran o'r enw Datblygu Llythrennedd Digidol a Datblygu Sgiliau am fideos a gwybodaeth y gallwch chi fynd drwyddynt yn eich amser eich hun ac ar eich cyflymder eich hun.                                                   

Turnitin 

1 Chwefror - 12:00

15 Chwefror - 12:00

 

Sut i lywio Turnitin

2 Chwefror - 12:00 

16 Chwefror - 12:00                                                                                  

Llywio Blackboard

8 Chwefror - 12:00

22 Chwefror - 12:00


Sut i ddefnyddio Blackboard Collaborate 

9 Chwefror - 12:00

23 Chwefror - 12:00Sylwch: Ar hyn o bryd rydym yn diweddaru ein holl ganllawiau (fel Pdfs). Parhewch i'w defnyddio a'u mwynhau; Os nad oes un ar gael, fodd bynnag, e-bostiwch y teitl atom a byddwn yn darparu copi yn uniongyrchol i chi.


Llwyddiant myfyrwyr

Rydym yn cynnig cyngor, gwybodaeth ac adnoddau i'ch helpu i godi'ch dyheadau, gwella eich perfformiad academaidd a datblygu sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer cyflogaeth.


Eisiau gwybod am gyfeirio, llên-ladrad, adolygiadau llenyddiaeth, dadansoddi beirniadol, arddull ysgrifennu academaidd, mathemateg ac ystadegau? Mae help llaw ar gael yn y Gwasanaeth Sgiliau Astudio.

                         Ask-a-Tutor- BUTTON CYM.jpg

                         Book-an-Appointment-BUTTON-CYM.jpg

                         Book-a-workshop-BUTTON-CYM.jpg 


Sut allwn ni eich helpu