MathsSupportHeader.jpg

Cymorth Mathemateg


Gall Mathemateg fod yn agwedd heriol o'ch cwrs pan fyddwch chi'n symud i astudio yn y brifysgol.  Gallwn helpu.

Dewch i mewn i siarad â ni am y mathemateg, ystadegau neu rifedd sy'n rhan o'ch cwrs neu ddatblygu eich sgiliau'n annibynnol gan ddefnyddio ein hadnoddau dysgu ar-lein.


Tiwtorialau

Weithiau, y ffordd orau yw siarad â rhywun! Mae ein tiwtor mathemateg arbenigol yn cynnig tiwtorialau anffurfiol mewn amgylchedd cyfeillgar, hamddenol.

Gallwch drefnu apwyntiad ar gyfer tiwtorial yn unigol neu ar gyfer grŵp sy'n astudio'r un modiwl mathemateg neu ystadegau. Os ydych chi'n archebu lle ar gyfer grŵp yna anfonwch e-bost atom fel y gallwn archebu ystafell fwy.

Os na allwch ei gyrraedd ar y campws yna fe allech chi gael tiwtorial ar-lein (mae angen swn a meicroffon). Trefnwch apwyntiad fel arfer ac e-bostiwch i roi gwybod i ni yr hoffech gael tiwtorial ar-lein. Byddwch yn derbyn cyfarwyddiadau ar sut i ymuno â'ch tiwtorial ar-lein trwy e-bost.

Anfonwch e-bost:  studyskills@southwales.ac.uk


Adnoddau Dysgu

Rydym yn cynnig ystod eang o ddeunyddiau sy'n cwmpasu'r mathemateg a'r ystadegau a astudir yn PDC i’ch helpu i ddatblygu neu adolygu eich sgiliau'n annibynnol: