MathsSupportHeader.jpg

Adnoddau mathemateg

Pynciau mathemateg

Gwefannau defnyddiol

Mae Rhestr Termau Mathemateg, yn Gymraeg a Saesneg, wedi cael ei chreu gan y Ganolfan Adnoddau Mathemateg (MASH) ym Mhrifysgol Caerfaddon.

Adnoddau Dysgu:

Profi eich Sgiliau Mathemateg:

  • Maths E.G.* – Profwch eich sgiliau gyda chwestiynau ac atebion a gynhyrchwyd gan Maths E.G. Yn cwmpasu ystod o bynciau Mathemateg lefel A a phrifysgol.
  • DEWIS@mathcentre*– Profwch eich sgiliau gyda phrofion ymarfer ac adborth a gynhyrchwyd gan DEWIS.
  • NUMBAS@mathcentre*– Profwch eich sgiliau gyda chwestiynau ymarfer a gynhyrchir gan NUMBAS.


Sylwer - Cynnwys Allanol

Caiff cynnwys allanol ei farcio â seren*. Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd neu argaeledd y cynnwys hwn, ac mae myfyrwyr yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw delerau ac amodau a allai fod yn berthnasol.