Cysylltu â ni


Mae croeso i chi drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid ar unrhyw gampws hyd yn oed os nad yw'n gampws rydych chi fel arfer yn ei gyrchu ar gyfer eich astudiaethau. Mae apwyntiadau ar gael ar wahanol adegau yn ystod y tymor.

Ddim yn gallu dod i'r campws? Mae sesiynau tiwtorial e-bost ar gael i archebu'n uniongyrchol, a gellir trefnu sgwrs fideo a galwadau ffôn trwy gysylltu â studyskills@southwales.ac.uk i gael mwy o wybodaeth.

 

Mae apwyntiadau wyneb yn wyneb ar gael ar gais, trwy e-bostio studyskills@southwales.ac.uk.

 

Edrychwn ymlaen at glywed gennych.


Oriau Agor

Gwiriwch Advice Zone Online i weld a oes apwyntiad ar gael.


Lleolir tîm Trefforest yn y Ganolfan Sgiliau Astudio yn y Llyfrgell a'r Ganolfan Myfyrwyr. Gallwch ddod o hyd i ni ar Lefel Un, yr un llawr â'r Dderbynfa; wrth fynd i mewn i'r adeilad, trowch i'r chwith, cymerwch y brif llwybr cerdded a lleolir y Ganolfan ar ben y llwybr cerdded cyn y set nesaf o ddrysau dwbl.

Oriau agor

Sgiliau Astudio

Dydd Llun - Dydd Iau: 9.30am i 5.00pm

Dydd Gwener: 9.30am i 4.30pm


Mathemateg

Dydd Mawrth: 9.30am i 12.30pm


Dydd Iau: 9.30am i 5.00pm


Rydym wedi ein lleoli yn Llyfrgell Glyn-taf ar y llawr gwaelod. Rhowch wybod i'r ddesg Ardal Gynghori wrth gyrraedd.

Oriau agor

Sgiliau Astudio

Dydd Llun - Dydd Iau: 9.30am to 5.00pm

Dydd Gwener: 9.30am to 4.30pm

Mathemateg

Dydd Mercher: 9.30am – 5.00pm

Dydd Iau: 9.30am – 12.30pm 

Gellir dod o hyd i ni ar lawr gwaelod yr adeilad ATRiuM. Gofynnwch wrth ddesg Ardal Gynghori y Campws yn y Llyfrgell.

Oriau agor

Sgiliau Astudio

Dydd Llun - Dydd Iau: 9.30am to 5.00pm

Dydd Gwener: 9.30am to 4.30pm

Rydym wedi ein lleoli ar Lawr B. Gofynnwch wrth y ddesg Ardal Gynghori ar y Campws i am y Gwasanaeth Sgiliau Astudio.

Oriau agor

Sgiliau Astudio

Dydd Llun - Dydd Iau : 9.30am – 5.00pm.

Dydd Gwener:  9.30am – 4.30pm

PHONE.png01443 482990

Facebook.jpg

Twitter.jpg

 instagram