Cysylltu â ni


Mae croeso i chi ddod i drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid ar unrhyw gampws hyd yn oed os nad yw'n gampws yr ydych fel arfer yn ei ddefnyddio ar gyfer eich astudiaethau. Mae apwyntiadau ar gael ar wahanol adegau yn ystod y tymor a thu allan i’r tymor.

Oriau agor y Nadolig

Bydd llai o wasanaeth yng nghampysau Trefforest, Glyn-taf, Casnewydd a Chaerdydd rhwng ddydd Llun 16eg Rhagfyr 2019 a dydd Llun 6ed Ionawr 2020.   Edrychwch ar yr Ardal Gynghori Ar-lein am apwyntiadau.


Ddim yn gallu dod ar y campws? Gellir trefnu tiwtorialau e-bost drwy gysylltu â studyskills@southwales.ac.uki gael rhagor o wybodaeth.


Lleolir tîm Trefforest yn y Ganolfan Sgiliau Astudio yn y Llyfrgell a'r Ganolfan Myfyrwyr. Gallwch ddod o hyd i ni ar Lefel Un, yr un llawr â'r Dderbynfa; wrth fynd i mewn i'r adeilad, trowch i'r chwith, cymerwch y brif llwybr cerdded a lleolir y Ganolfan ar ben y llwybr cerdded cyn y set nesaf o ddrysau dwbl.

Oriau agor

Sgiliau Astudio

Dydd Llun - Dydd Iau: 9.30am i 5.00pm

Dydd Gwener: 9.30am i 4.30pm


Mathemateg

Dydd Mawrth: 9.30am i 12.30pm


Dydd Iau: 9.30am i 5.00pm


Rydym wedi ein lleoli yn Llyfrgell Glyn-taf ar y llawr gwaelod. Rhowch wybod i'r ddesg Ardal Gynghori wrth gyrraedd.

Oriau agor

Sgiliau Astudio

Dydd Llun - Dydd Iau: 9.30am to 5.00pm

Dydd Gwener: 9.30am to 4.30pm

Mathemateg

Dydd Mercher: 9.30am – 5.00pm

Dydd Iau: 9.30am – 12.30pm 

Gellir dod o hyd i ni ar lawr gwaelod yr adeilad ATRiuM. Gofynnwch wrth ddesg Ardal Gynghori y Campws yn y Llyfrgell.

Oriau agor

Sgiliau Astudio

Dydd Llun - Dydd Iau: 9.30am to 5.00pm

Dydd Gwener: 9.30am to 4.30pm

Rydym wedi ein lleoli ar Lawr B. Gofynnwch wrth y ddesg Ardal Gynghori ar y Campws i am y Gwasanaeth Sgiliau Astudio.

Oriau agor

Sgiliau Astudio

Dydd Llun - Dydd Iau : 9.30am – 5.00pm.

Dydd Gwener:  9.30am – 4.30pm

PHONE.png01443 482990

Facebook.jpg

Twitter.jpg

 instagram