Defnyddio Systemau Digidol i Gefnogi'ch Gweithdy Astudiaethau

11-11-2019 at 11am to 11-11-2019 at 12pm

Lleoliad: Campws Trefforest - H228

Gynulleidfa: Student

Cost: Free

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

Dysgwch sut i lywio a defnyddio amgylchedd digidol PDC yn hyderus.

Bydd y Gwasanaeth Datblygu Myfyrwyr a Sgiliau Astudio, mewn partneriaeth â Chynllun Mentora Myfyrwyr PDC yn cynnig nifer o Weithdai Digidol rhyngweithiol y tymor hwn gyda'r nod o helpu myfyrwyr i lywio a defnyddio amgylchedd digidol PDC yn hyderus.

Dyluniwyd y gweithdai gyda myfyrwyr blwyddyn gyntaf mewn golwg; fodd bynnag, mae'r sesiynau ar agor i bob myfyriwr ac fe’u harweinir gan dimau Mentoriaid Myfyrwyr hyfforddedig a phrofiadol. Bydd y sesiynau'n rhoi profiad ymarferol i fyfyrwyr o'r prif nodweddion y bydd angen iddynt ddatblygu cymhwysedd ynddynt.

Bydd y gweithdai yn darparu cymorth gyda'r canlynol:


  • Cyrchu UniLife a deall nodweddion allweddol y platfform.

  • Cyrchu a llywio Office 365.

  • Cyrchu a llywio Blackboard (UniLearn).

  • Cyflwyno aseiniadau ar Blackboard.

  • Cyrchu Turnitin.

  • Cyflwyno aseiniad drwy Turnitin.

  • Defnyddio'r Ardal Gynghori Ar-lein.

  • Cyrchu Cymorth TG.