Gweithdai

Yn ystod tymhorau'r Hydref a'r Gwanwyn rydym yn cynnal gweithdai wedi'u hamserlennu ar gampws Treforest i roi dealltwriaeth i fyfyrwyr o ofynion ysgrifennu academaidd.

Isod fe welwch y pynciau ar gyfer pob un o'r gweithdai. 

Gallwn hefyd drefnu gweithdai ar gyfer grwpiau bach; cysylltwch â ni gyda'ch manylion a'ch gofynion i ofyn am weithdy (gweler isod).

Fel ffordd arall, gellir trafod unrhyw un o'r pynciau hyn mewn tiwtorial unigol, ac i wneud hyn gallwch drefnu apwyntiad.

Gofynnwch am Weithdy

Ddim yn gallu mynychu gweithdy yn Trefforest? Gall myfyrwyr ar gampysau eraill ofyn am weithdy ar unrhyw un o'r pynciau isod ar eu campws cartref.

Cais grŵp: Os ydych chi a grŵp o gyd-fyfyrwyr am gael un o'r gweithdai a restrir yn ein cyfres a gyflwynir ar eich campws cartref, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r ffurflen.

Os nad ydych yn gofyn am weithdy fel rhan o grŵp ond yr hoffech gael y wybodaeth o hyd am unrhyw un o bynciau'r gweithdy rhestredig yna, gallwch drefnu apwyntiad sgiliau astudio yn y ffordd arferol a gofyn i'r tiwtor gyflwyno'r deunydd un i un. 

Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych a gwneud ein gorau i ddarparu ar gyfer eich cais.


Amserlen y Gweithdy - Gwanwyn 2020

Mae'r gweithdy hwn yn rhoi awgrymiadau ar lunio / mireinio eich pwnc traethawd hir, cynllunio a rheoli eich prosiect, ystyriaethau ymchwil, strwythuro dulliau a'r gofynion academaidd ar gyfer ei ysgrifennu.

Trefforest:

24 Chwefror- 12.00

3 Mawrth - 13.00

4 Mawrth - 13.30

Mae llawer o fyfyrwyr yn colli marciau gwerthfawr am beidio â gallu cyfeirnodi’n gywir. Bydd y sesiwn hon yn amlygu arfer academaidd da a sgiliau i osgoi llên-ladrad; bydd yn canolbwyntio ar ddefnyddio system HARVARD gan gyfeirio'n benodol at ganllaw arddull PDC.

Trefforest: 

17 Chwefrar - 12.00

18 Chwefrar - 15.00

19 Chwefrar - 14.00

20 Chwefrar - 13.00

21 Chwefrar - 12.00

24 Chwefrar - 14.00

27 Chwefrar - 15.00

28 Chwefrar - 12.30

4 Mawrth - 12.00

6 Mawrth - 10.30


Mae ysgrifennu myfyriol yn sgil bwysig i'w datblygu; bydd y sesiwn ryngweithiol hon yn cyflwyno'r prif fodelau ar gyfer myfyrio, ac yn annog adnabod a deall elfennau allweddol, gan gynnwys beirniadaeth, ffurf, strwythur a chydbwysedd.

Trefforest: 

Dim wedi'i amserlennu


Mae aralleirio yn sgil hanfodol wrth gyfeirio at waith pobl eraill, ac felly'n osgoi llên-ladrata. Ewch i'r sesiwn hon i gael awgrymiadau ar sut i aralleirio'n iawn.

Treforest: 

27 Chwefrar - 10.00

2 Mawrth - 14:00

6 Mawrth - 12.00


Mae'r gweithdai hyn yn eich cyflwyno i brif nodweddion ysgrifennu adroddiadau gyda phwyslais arbennig ar drefnu a chyflwyno gwybodaeth mewn fformat priodol.

Trefforest: 

26 Chwefrar - 12.30

5 Mawrth - 15.30Beth sy'n gwneud traethawd da? Mae'r gweithdy hwn yn nodi meysydd allweddol gwneuthuriad ac ysgrifennu traethodau, gan alluogi dull mwy hyderus o ddatblygu'r sgiliau ar gyfer y dasg hon.

Trefforest: 

25 Chwefrar- 13.30

27 Chwefrar - 11.30

3 Mawrth - 11.00

6 Mawrth - 13.30


Mae ein gweithdy paratoi arholiadau yn canolbwyntio ar dechnegau adolygu effeithiol ac awgrymiadau ar gyfer dwyn i gof wybodaeth ac ysgrifennu mewn amodau arholiad. Fe'ch anogir hefyd i fyfyrio ar eich steil dysgu a'ch dulliau adolygu cyfredol.

Trefforest:

25 Chwefrar- 12.00

26 Chwefrar- 14.00

3 Mawrth- 14.30Mae siarad yn gyhoeddus yn sgil hanfodol yn y brifysgol neu mewn amgylchedd gwaith. Bydd y sesiwn hon yn edrych ar ffyrdd o gyflawni cynllunio a threfnu ei chynnwys yn effeithiol, defnyddio cymhorthion gweledol, a chyflwyno'n hyderus, yn bennaf mewn perthynas â chyflwyniadau academaidd.

Trefforest: 

28 Chwefrar- 11.00

2 Mawrth- 12.00Mae'r gweithdy hwn wedi'i gynllunio i wneud astudio yn fwy hylaw. Mae'n eich annog i fod yn fwy ymwybodol o sut i drefnu eich amser, bydd yn eich helpu i ddatblygu strategaeth astudio briodol ac yn defnyddio technegau effeithiol ar gyfer paratoi, cymryd a ffeilio nodiadau o ddarlithoedd ac ymchwil.

Trefforest: 

Dim wedi'i amserlennuByddwch yn darganfod sut i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu trwy fabwysiadu safiad mwy arfarnol a beirniadol gyda'r gweithdy hwn.

Trefforest: 

25 Chwefrar- 15.00

27 Chwefrar- 13.00

4 Mawrth- 15.00

5 Mawrth- 11.30