Gweithdai a Chlinigau

Yn ystod tymhorau'r Hydref a'r Gwanwyn rydym yn cynnal gweithdai a sesiynau galw heibio wedi'u cynllunio i roi dealltwriaeth i fyfyrwyr o ofynion ysgrifennu academaidd.

Isod ceir syniad o'r mathau o weithdai. Bydd manylion llawn am ddyddiadau, amserau a lleoliadau ar gyfer y rhain ynghyd â chyfarwyddiadau archebu ar gael ar y wefan hon yn fuan ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd / tymor y gwanwyn.

Gallwn hefyd drefnu gweithdai ar gyfer grwpiau bach; cysylltwch â ni gyda'ch manylion a'ch gofynion.

Fel arall, gellir trafod unrhyw un o'r pynciau hyn mewn tiwtorial unigol. Mae'r rhain yn cael eu harchebu drwy'r system archebu ar-lein.

Mae'r clinigau ysgrifennu academaidd yn gweithio ar sail galw heibio ac yn cynnig cyfle i dderbyn adborth ar eich sgiliau cyfeirnodi ac ysgrifennu mewn darn o ysgrifennu o hyd at 300 o eiriau.

Mae'r gweithdy hwn yn rhoi awgrymiadau ar lunio / mireinio eich pwnc traethawd hir, cynllunio a rheoli eich prosiect, ystyriaethau ymchwil, strwythuro dulliau a'r gofynion academaidd ar gyfer ei ysgrifennu.

Trefforest:

9 Hydref 2019 - 15:00  

11 Hydref 2019 - 12:00 

Mae llawer o fyfyrwyr yn colli marciau gwerthfawr am beidio â gallu cyfeirnodi’n gywir. Bydd y sesiwn hon yn amlygu arfer academaidd da a sgiliau i osgoi llên-ladrad; bydd yn canolbwyntio ar ddefnyddio system HARVARD gan gyfeirio'n benodol at ganllaw arddull PDC.

Trefforest: 

8 Hydref 2019 - 11:30 

9 Hydref 2019 - 13:30 

10 Hydref 2019 - 15:00 

11 Hydref 2019 - 13:30 

21 Hydref 2019 - 15:00 

23 Hydref 2019 - 11:00 

24 Hydref 2019 - 12:30 

25 Hydref 2019 - 12:00 


Mae ysgrifennu myfyriol yn sgil bwysig i'w datblygu; bydd y sesiwn ryngweithiol hon yn cyflwyno'r prif fodelau ar gyfer myfyrio, ac yn annog adnabod a deall elfennau allweddol, gan gynnwys beirniadaeth, ffurf, strwythur a chydbwysedd.

Trefforest: 

8 Hydref 2019 - 14:00 

22 Hydref 2019 - 15:00 


Mae aralleirio yn sgil hanfodol wrth gyfeirio at waith pobl eraill, ac felly'n osgoi llên-ladrata. Ewch i'r sesiwn hon i gael awgrymiadau ar sut i aralleirio'n iawn.

Treforest: 

22 Hydref 2019 - 11:00 

24 Hydref 2019 - 15:30 


Mae'r gweithdai hyn yn eich cyflwyno i brif nodweddion ysgrifennu adroddiadau gyda phwyslais arbennig ar drefnu a chyflwyno gwybodaeth mewn fformat priodol.

Trefforest: 

8 Hydref 2019 - 10:00 

9 Hydref 2019 - 12:00 

23 Hydref 2019 - 09:30 


Beth sy'n gwneud traethawd da? Mae'r gweithdy hwn yn nodi meysydd allweddol gwneuthuriad ac ysgrifennu traethodau, gan alluogi dull mwy hyderus o ddatblygu'r sgiliau ar gyfer y dasg hon.

Trefforest: 

7 Hydref 2019 - 12:30 

10 Hydref 2019 - 13:00 

11 Hydref 2019 - 10:00 

21 Hydref 2019 - 11:30 

24 Hydref 2019 - 14:00 


Mae siarad yn gyhoeddus yn sgil hanfodol yn y brifysgol neu mewn amgylchedd gwaith. Bydd y sesiwn hon yn edrych ar ffyrdd o gyflawni cynllunio a threfnu ei chynnwys yn effeithiol, defnyddio cymhorthion gweledol, a chyflwyno'n hyderus, yn bennaf mewn perthynas â chyflwyniadau academaidd.

Trefforest: 

7 Hydref 2019 - 11:00 

25 Hydref 2019 - 13:30 


Mae'r gweithdy hwn wedi'i gynllunio i wneud astudio yn fwy hylaw. Mae'n eich annog i fod yn fwy ymwybodol o sut i drefnu eich amser, bydd yn eich helpu i ddatblygu strategaeth astudio briodol ac yn defnyddio technegau effeithiol ar gyfer paratoi, cymryd a ffeilio nodiadau o ddarlithoedd ac ymchwil.

Trefforest: 

7 Hydref 2019 - 14:00 

10 Hydref 2019 - 11:30 


Byddwch yn darganfod sut i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu trwy fabwysiadu safiad mwy arfarnol a beirniadol gyda'r gweithdy hwn.

Trefforest: 

21 Hydref 2019 - 13:00 

24 Hydref 2019 - 11:00 


Clinigau ysgrifennu academaidd

Bydd hwn yn amser i chi gael 'diagnosis' o'ch sgiliau cyfeirnodi ac ysgrifennu, neu i gael ateb ar gyfer unrhyw ymholiad cyflym sydd gennych am aseiniad.

Os hoffech gael asesiad o'ch cyfeirnodi a'ch ysgrifennu, dewch â hyd at 300 gair o aseiniad gyda chi a bydd tiwtor yn rhoi adborth i chi.

Does dim angen archebu lle, galwch heibio i ba bynnag un sydd fwyaf cyfleus.

Dyddiadau newydd bellach ar gael isod.

12:00-13:00

Casnewydd:  

16 Hydref 2019 - NCCCB09

Caerdydd:  

15 Hydref 2019 - Pod Gwasanaethau Dysgu, Llyfrgell Atriwm

17 Hydref 2019 - Pod Gwasanaethau Dysgu, Llyfrgell Atriwm

Glyn-taf:

15 Hydref 2019 - GTL010

17 Hydref 2019 - GTL010 


12:00-13:00

Casnewydd:

15 Hydref 2019 - NCCCB03A

17 Hydref 2019 - NCCCB09

Caerdydd:

14 Hydref 2019  - Pod Gwasanaethau Dysgu, Llyfrgell Atriwm

16 Hydref 2019  - Pod Gwasanaethau Dysgu, Llyfrgell Atriwm

18 Hydref 2019  -  Pod Gwasanaethau Dysgu, Llyfrgell Atriwm

Glyn-taf:

14 Hydref 2019 - GTL010

16 Hydref 2019 - GTL010 

18 Hydref 2019 - GTL010