Gweithdai

Yn ystod tymhorau'r Hydref a'r Gwanwyn rydym yn cynnal gweithdai a sesiynau galw heibio wedi'u cynllunio i roi dealltwriaeth i fyfyrwyr o ofynion ysgrifennu academaidd.

Isod ceir syniad o'r mathau o weithdai. Bydd manylion llawn am ddyddiadau, amserau a lleoliadau ar gyfer y rhain ynghyd â chyfarwyddiadau archebu ar gael ar y wefan hon yn fuan ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd / tymor y gwanwyn.

Gallwn hefyd drefnu gweithdai ar gyfer grwpiau bach; cysylltwch â ni gyda'ch manylion a'ch gofynion.

Fel arall, gellir trafod unrhyw un o'r pynciau hyn mewn tiwtorial unigol. Mae'r rhain yn cael eu harchebu drwy'r system archebu ar-lein.

Mae'r clinigau ysgrifennu academaidd yn gweithio ar sail galw heibio ac yn cynnig cyfle i dderbyn adborth ar eich sgiliau cyfeirnodi ac ysgrifennu mewn darn o ysgrifennu o hyd at 300 o eiriau.

Gofynnwch am Weithdy

Ddim yn gallu mynychu gweithdy yn Treforest? Gall myfyrwyr ar gampysau eraill ofyn am weithdy ar unrhyw un o'r pynciau uchod ar eu campws cartref.

Cais grŵp: Os ydych chi a grŵp o gyd-fyfyrwyr am gael un o'r gweithdai a restrir yn ein cyfres a gyflwynir ar eich campws cartref, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r ffurflen.

Os nad ydych yn gofyn am weithdy fel rhan o grŵp ond yr hoffech gael y wybodaeth o hyd am unrhyw un o bynciau'r gweithdy rhestredig yna, gallwch drefnu apwyntiad sgiliau astudio yn y ffordd arferol a gofyn i'r tiwtor gyflwyno'r deunydd un i un. 

Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych a gwneud ein gorau i ddarparu ar gyfer eich cais.


Amserlen y Gweithdy - Gwanwyn 2020

Mae'r gweithdy hwn yn rhoi awgrymiadau ar lunio / mireinio eich pwnc traethawd hir, cynllunio a rheoli eich prosiect, ystyriaethau ymchwil, strwythuro dulliau a'r gofynion academaidd ar gyfer ei ysgrifennu.

Trefforest:

24 Chwefror- 12.00

3 Mawrth - 13.00

4 Mawrth - 13.30

Mae llawer o fyfyrwyr yn colli marciau gwerthfawr am beidio â gallu cyfeirnodi’n gywir. Bydd y sesiwn hon yn amlygu arfer academaidd da a sgiliau i osgoi llên-ladrad; bydd yn canolbwyntio ar ddefnyddio system HARVARD gan gyfeirio'n benodol at ganllaw arddull PDC.

Trefforest: 

17 Chwefrar - 12.00

18 Chwefrar - 15.00

19 Chwefrar - 14.00

20 Chwefrar - 13.00

21 Chwefrar - 12.00

24 Chwefrar - 14.00

27 Chwefrar - 15.00

28 Chwefrar - 12.30

4 Mawrth - 12.00

6 Mawrth - 10.30


Mae ysgrifennu myfyriol yn sgil bwysig i'w datblygu; bydd y sesiwn ryngweithiol hon yn cyflwyno'r prif fodelau ar gyfer myfyrio, ac yn annog adnabod a deall elfennau allweddol, gan gynnwys beirniadaeth, ffurf, strwythur a chydbwysedd.

Trefforest: 

Dim wedi'i amserlennu


Mae aralleirio yn sgil hanfodol wrth gyfeirio at waith pobl eraill, ac felly'n osgoi llên-ladrata. Ewch i'r sesiwn hon i gael awgrymiadau ar sut i aralleirio'n iawn.

Treforest: 

27 Chwefrar - 10.00

2 Mawrth - 14:00

6 Mawrth - 12.00


Mae'r gweithdai hyn yn eich cyflwyno i brif nodweddion ysgrifennu adroddiadau gyda phwyslais arbennig ar drefnu a chyflwyno gwybodaeth mewn fformat priodol.

Trefforest: 

26 Chwefrar - 12.30

5 Mawrth - 15.30Beth sy'n gwneud traethawd da? Mae'r gweithdy hwn yn nodi meysydd allweddol gwneuthuriad ac ysgrifennu traethodau, gan alluogi dull mwy hyderus o ddatblygu'r sgiliau ar gyfer y dasg hon.

Trefforest: 

25 Chwefrar- 13.30

27 Chwefrar - 11.30

3 Mawrth - 11.00

6 Mawrth - 13.30


Mae ein gweithdy paratoi arholiadau yn canolbwyntio ar dechnegau adolygu effeithiol ac awgrymiadau ar gyfer dwyn i gof wybodaeth ac ysgrifennu mewn amodau arholiad. Fe'ch anogir hefyd i fyfyrio ar eich steil dysgu a'ch dulliau adolygu cyfredol.

Trefforest:

25 Chwefrar- 12.00

26 Chwefrar- 14.00

3 Mawrth- 14.30Mae siarad yn gyhoeddus yn sgil hanfodol yn y brifysgol neu mewn amgylchedd gwaith. Bydd y sesiwn hon yn edrych ar ffyrdd o gyflawni cynllunio a threfnu ei chynnwys yn effeithiol, defnyddio cymhorthion gweledol, a chyflwyno'n hyderus, yn bennaf mewn perthynas â chyflwyniadau academaidd.

Trefforest: 

28 Chwefrar- 11.00

2 Mawrth- 12.00Mae'r gweithdy hwn wedi'i gynllunio i wneud astudio yn fwy hylaw. Mae'n eich annog i fod yn fwy ymwybodol o sut i drefnu eich amser, bydd yn eich helpu i ddatblygu strategaeth astudio briodol ac yn defnyddio technegau effeithiol ar gyfer paratoi, cymryd a ffeilio nodiadau o ddarlithoedd ac ymchwil.

Trefforest: 

Dim wedi'i amserlennuByddwch yn darganfod sut i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu trwy fabwysiadu safiad mwy arfarnol a beirniadol gyda'r gweithdy hwn.

Trefforest: 

25 Chwefrar- 15.00

27 Chwefrar- 13.00

4 Mawrth- 15.00

5 Mawrth- 11.30