Gwybodaeth i staff PDC

Gall staff academaidd helpu i ddatblygu sgiliau astudio eu myfyrwyr trwy wneud eu myfyrwyr yn ymwybodol o'n cyfres o weithdai, gan ofyn am weithdy yn benodol ar gyfer grŵp o fyfyrwyr, gan ddefnyddio ein hadnoddau a chyfeirio myfyrwyr, maent yn nodi bod angen cymorth arnynt i'n gwasanaeth tiwtorial.

Gall gwneud cais am weithdy sgiliau astudio i'ch myfyrwyr fod yn ffordd effeithiol o fynd i'r afael â materion cyffredin mewn ysgrifennu academaidd myfyrwyr.
Mae ein sesiynau gweithdy fel arfer yn rhedeg am hyd at awr ac maent ar gael ar nifer o bynciau.

I wneud cais

A fyddech cystal ag anfon eich cais drwy e-bost at studyskills@southwales.ac.uk, gan ddarparu'r wybodaeth ganlynol:


• Eich enw
• Eich modiwl
• Grŵp blwyddyn myfyrwyr
• Gweithdy y gwnaed cais amdano
• Dau ddyddiad posibl
• Amser/oedd
• Unrhyw sylwadau / ymholiadau pellach


DS: Cynlluniwyd ein gweithdai i gwmpasu'r meysydd pwnc yn drylwyr; felly, rydym yn cynghori eu bod yn cael eu cyflwyno fel testunau ar wahân. Os ydych chi eisiau cyfuno dau faes pwnc, cysylltwch â ni i drafod y posibilrwydd.

Mae gennym ystod gynhwysfawr o ganllawiau astudio, adnoddau ar-lein a chysylltiadau i adnoddau allanol sy'n ddefnyddiol i staff academaidd eu defnyddio a'u trosglwyddo i'w myfyrwyr.

Sgiliau Astudio: 

Mathemateg: 

IT: 

Cymraeg: 

Fel academydd, gallwch gyfeirio myfyrwyr at ein gwasanaeth.


Ar hyn o bryd nid yw hon yn broses ffurfiol ac ni ellir gorfodi myfyrwyr i fynychu. Fodd bynnag, mae myfyrwyr yn tueddu i ymateb yn gadarnhaol i argymhellion gan staff academaidd i ymgysylltu â'n gwasanaeth.

Sut y gall myfyrwyr gysylltu â ni

Gall myfyrwyr drefnu apwyntiad trwy ymweld â'n gwefan ac archebu trwy ein system archebu ar-lein. Gall myfyrwyr hefyd gysylltu â’r Ardaloedd Cynghori ar 01443 482080 i archebu neu roi gwybod am unrhyw broblemau sydd ganddynt wrth archebu ar-lein.

Sut y gall staff academaidd gysylltu â ni

Ymweld â ni'n bersonol
• E-bostio ni: studyskills@southwales.ac.uk
• Ffonio ni yn ystod oriau agor ar 01443 482990.