Adolygiadau llenyddiaeth

Beth yw adolygiadau llenyddiaeth? - Trosolwg o rôl a phwrpas adolygiadau llenyddiaeth.video icon.png

Ysgrifennu eich adolygiad llenyddiaeth– Yn archwilio pa elfennau sydd eu hangen yn bennaf.video icon.png

Rhan un- Tiwtorial cam wrth gam.video icon.png

Rhan Dau- Trefnu eich deunydd i ysgrifennu.video icon.png

Chwe cham i lwyddiant- Dull syml o wneud eich adolygiad llenyddiaeth.book icon.png

Pan yn rhan o aseiniad- Mae'r adnodd hwn yn amlinellu rôl a phwrpas adolygiad llenyddiaeth yn enwedig pan fydd yn rhan o aseiniad.home icon.png

Cyflwyno gwaith - Wrth ddefnyddio gwaith pobl eraill yn eich aseiniad.home icon.png

Geiriau / ymadroddion pontio- Defnyddio geiriau / ymadroddion penodol yn effeithiol.home icon.png

Gramadeg ac atalnodi- Safle rhyngweithiol i'ch helpu i wella'ch ysgrifennu.home icon.png

Arddull ysgrifennu academaidd- Ymarfer ysgrifennu mewn ffordd ffurfiol.home icon.png

Sylwer - Cynnwys Allanol

Caiff cynnwys allanol ei farcio â seren*. Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd neu argaeledd y cynnwys hwn, ac mae myfyrwyr yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw delerau ac amodau a allai fod yn berthnasol.