Adroddiadau

Y pethau sylfaenol- Yn ymdrin â hanfodion ysgrifennu adroddiad.home icon.png

Dechrau arni- Defnyddiol pan fydd yn rhaid chi nodi eich strwythur adrodd eich hun.video icon.png

Ysgrifennu adroddiadau- Yn egluro hanfodion ysgrifennu adroddiadau.video icon.png

10 cam llwyddiant yr aseiniad- Camau at lwyddiant yr aseiniad yn seiliedig ar Burns a Singfield, 2012.video icon.png

Adroddiadau peirianneg- Purdue OWL yn esbonio fformatau adroddiadau.home icon.png

Ysgrifennu mewn peirianneg- Cyfres o diwtorialau YouTube gan Purdue OWL.video icon.png

Adroddiadau busnes- Ar gyfer myfyrwyr busnes, o Brifysgol Massey.video icon.png

Adroddiadau cyffredinol- Sut i ysgrifennu adroddiad generig gan Brifysgol Massey.video icon.png

Adroddiadau gwyddonol- Canfyddiad Llyfrgell PDC ar ysgrifennu adroddiadau gwyddonol.book icon.png

Adroddiadau / Cynigion- Ysgrifennu adroddiadau a chynigion gan P. Forsyth.book icon.png

Cyfeirnodi – Dylech bob amser gyfeirnodi ffynonellau, a defnyddio canllaw sy'n berthnasol i'ch pwnc.

Adroddiadau technegol- Llyfrau ar ysgrifennu adroddiadau technegol gan Lyfrgell PDC.

Canllawiau pwnc byr

Sylwer - Cynnwys Allanol

Caiff cynnwys allanol ei farcio â seren*. Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd neu argaeledd y cynnwys hwn, ac mae myfyrwyr yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw delerau ac amodau a allai fod yn berthnasol.