Arholiadau

Paratoi arholiadau- 10 awgrym gorau i'ch helpu i baratoi ar gyfer eich arholiad. home icon.png

Strategaethau adolygu- Strategaethau ar gyfer gwahanol fathau o arholiadau. home icon.png

Yn ystod yr arholiad - cyngor a chanllawiau defnyddiol yn yr arholiad ar gyfer mynd i'r afael â chwestiynau anodd.home icon.png

Arholiad traethawd - Ysgrifennu traethodau dan amodau arholiad.home icon.png

Cymryd profion - Cyngor ar brofion gwrthrychol, datrys problemau, aml-ddewis a labordy.

Goresgyn gorbryder prawf - Help i oresgyn gorbryder prawf. home icon.png

Cymhorthion cof - Awgrymiadau ymarferol i'ch helpu i gofio mwy.home icon.png

Straen / Pryder - Cyngor ar ddelio â nerfau arholiadau.home icon.png

Podlediad - Deall symptomau corfforol straen.

Ymarfer ymlacio - Techneg anadlu syml i reoli pryder cyn-brawf.

Adolygu a Sefyll Arholiadau - Gwneud y gorau o'ch siawns o wneud yn dda mewn arholiadau.

 Sylwer - Cynnwys Allanol

Caiff cynnwys allanol ei farcio â seren*. Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd neu argaeledd y cynnwys hwn, ac mae myfyrwyr yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw delerau ac amodau a allai fod yn berthnasol.