Traethodau hir

Proses ysgrifennu traethodau hir - Mae'r adnodd hwn yn cwmpasu'r broses gyfan o ysgrifennu traethodau hir. home icon.png

Pynciau a chynigion - Mae'r adnodd hwn yn amlinellu sut i ddod o hyd i gwestiynau ymchwil a llunio cynnig.home icon.png

Ysgrifennu- sut i ysgrifennu eich traethawd hir yn yr amser sydd gennych.home icon.png

Crynodebau - Eich crynodeb yw'r 200 neu'r 300 gair pwysicaf y byddwch yn ei ysgrifennu.home icon.png

Adolygiadau llenyddiaeth- Cyngor i gyd-fynd â'r disgwyliadau yn eich maes pwnc.home icon.png

Cyflwyniadau - Darganfyddwch beth sy'n gwneud cyflwyniad da.home icon.png

Casgliadau- Llunio llinynnau eich trafodaeth.home icon.png

Methodoleg - Esboniad byr iawn o'r adran fethodoleg.

Canlyniadau / Trafodaethau - Ble i nodi ffeithiau yn unig a ble rydych chi'n dehongli'r canlyniadau.home icon.png

Ar gyfer graddedigion ôl-raddedig- Yn cynnwys canllawiau ar brosiectau ymchwil ôl-raddedig a thraethodau hir.home icon.png

Dyniaethau - Canllaw i ysgrifennu traethodau hir yn y dyniaethau.home icon.png

Amrywiadau pwnc– Yn eich arwain drwy'r camau ac amrywiadau yn ôl y maes pwnc.home icon.png

Canllawiau pwnc byr

Sylwer - Cynnwys Allanol

Caiff cynnwys allanol ei farcio â seren*. Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd neu argaeledd y cynnwys hwn, ac mae myfyrwyr yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw delerau ac amodau a allai fod yn