Traethodau

Y ffeithiau sylfaenol- Egwyddorion sylfaenol ysgrifennu traethodau.video icon.png

Ei wneud mewn camau- Taith ar-lein drwy bedwar cam y broses ysgrifennu traethawd.home icon.png

Cwestiynau traethawd- Tiwtorial fideo ar ateb cwestiynau traethawd a chynllunio.video icon.png

Defnyddio tystiolaeth- Tiwtorial fideo ar ddarllen wedi'i dargedu a defnyddio tystiolaeth.video icon.png

Strwythur - Bodlonwch eich darlithydd â thraethodau trefnus.video icon.png

Bod yn feirniadol- Tiwtorial fideo ar beth mae'n ei olygu i fod yn fyfyriwr beirniadol.video icon.png

Ysgrifennu traethawd- Sut i ysgrifennu'n academaidd ym mhob rhan o'r traethawd.home icon.png

Cyfeirnodi - Adnoddau i'ch helpu i gyfeirio eich ffynonellau

Proses wedi'i phrofi- Prawf diddorol o esbonio ysgrifennu traethawd!video icon.png

Arddull ysgrifennu academaidd- Adnodd sy'n rhoi dealltwriaeth o ysgrifennu academaidd.home icon.png

Cyfathrebu clir- Ysgrifennu academaidd, golygu a phrawfddarllen.video icon.png

Canllawiau pwnc byr

Sylwer: 

Mae'r holl ddogfennau y gellir eu lawrlwytho yn Pdfs. Mae fersiynau geiriau hefyd ar gael ar gais gan studyskills@southwales.ac.uk , trwy nodi'r ddogfen rydych chi ei eisiau yn ôl teitl.  Os ydych chi eisiau gwybodaeth bellach ar sut i addasu dogfennau i weddu i'ch anghenion unigol, cyfeiriwch at yr adran Personoli.


Cynnwys Allanol:  Caiff cynnwys allanol ei farcio â seren*. Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd neu argaeledd y cynnwys hwn, ac mae myfyrwyr yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw delerau ac amodau a allai fod yn berthnasol.