Defnyddio Systemau Digidol i Gefnogi'ch Gweithdy Astudiaethau

Dysgwch sut i lywio a defnyddio amgylchedd digidol PDC yn hyderus.

Bydd y Gwasanaeth Datblygu Myfyrwyr a Sgiliau Astudio, mewn partneriaeth â ChynllunMentora Myfyrwyr PDC yn cynnig nifer o Weithdai Digidol rhyngweithiol y tymor hwn gyda'r nod o helpu myfyrwyr i lywio a defnyddio amgylchedd digidol PDC yn hyderus.

Dyluniwyd y gweithdai gyda myfyrwyr blwyddyn gyntaf mewn golwg; fodd bynnag, mae'r sesiynau ar agor i bob myfyriwr ac fe’u harweinir gan dimau Mentoriaid Myfyrwyr hyfforddedig a phrofiadol. Bydd y sesiynau'n rhoi profiad ymarferol i fyfyrwyr o'r prif nodweddion y bydd angen iddynt ddatblygu cymhwysedd ynddynt.

Bydd y gweithdai yn darparu cymorth gyda'r canlynol:

  • Cyrchu UniLife a deall nodweddion allweddol y platfform.
  • Cyrchu a llywio Office 365.
  • Cyrchu a llywio Blackboard (UniLearn).
  • Cyflwyno aseiniadau ar Blackboard.
  • Cyrchu Turnitin.
  • Cyflwyno aseiniad drwy Turnitin.
  • Defnyddio'r Ardal Gynghori Ar-lein.
  • Cyrchu Cymorth TG.

I gofrestru'ch presenoldeb ac i ddarganfod mwy o wybodaeth, ewch i’r Gwasanaeth Datblygu Myfyrwyr a Sgiliau Astudio

https://studyskills.southwales.ac.uk/sgiliauastudio/

https://studentmentoring.southwales.ac.uk/mentoramyfyrwyr/cynllunmentoramyfyrwyr/digwyddiadau/digwyddiadau-2019/

.

#Sgiliau_Astudio #unilife_cymraeg