Rheoli amser

Mae problemau gyda rheoli amser yn tueddu i ffitio i mewn i ddau gategori: y cyntaf yw cael gormod i'w wneud mewn rhy ychydig o amser a’r ail yw heb wneud llawer mewn digon o amser. Gadewch i ni ddechrau drwy chwalu myth:


Mae llawer o bobl yn credu bod perthynas uniongyrchol rhwng amser astudio a llwyddiant academaidd. Hynny yw, po fwyaf o amser y byddwch chi'n ei dreulio yn astudio, gorau oll y byddwch chi'n ei wneud mewn arholiadau. Yn anffodus, mae'r ddamcaniaeth hon yn gamarweiniol am ddau reswm. Yn gyntaf, gallwch eistedd o flaen eich llyfr am oriau ac eto cyflawni dim oherwydd tueddiad i freuddwydio. Yn ogystal, mae ymchwil yn dangos mai ansawdd eich astudiaeth yn hytrach na maint eich astudiaeth sy'n pennu cyfoeth eich dysgu.
(Moran, 1997, t. 29)


Ap wedi'i ddatblygu gan fyfyrwyr PDC i'ch helpu i drefnu eich astudiaethau. 


Rydym wedi llunio adnoddau gwych i'ch helpu gyda'ch sgiliau rheoli amser wrth astudio yn Prifysgol De Cymru.  Efallai hefyd y byddwch am roi cynnig ar y cwis hwn os ydych yn cael trafferth dechrau gweithio, gadael pethau tan y funud olaf, neu bob amser yn goheirio tasgau heddiw tan yfory!

Sylwer - Cynnwys Allanol

Caiff cynnwys allanol ei farcio â seren*. Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd neu argaeledd y cynnwys hwn, ac mae myfyrwyr yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw delerau ac amodau a allai fod yn berthnasol.