Sgiliau Astudio

Mae tîm sgiliau astudio PDC yn cynnwys tiwtoriaid sgiliau academaidd a thiwtoriaid sgiliau astudio arbenigol. Mae pob tiwtor yn cefnogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau academaidd, gan gynnwys meysydd fel ysgrifennu, cyfeirio, ymchwilio ac ati.


I gael mynediad at yr adnoddau hunangymorth neu'r cymorth arbenigol hwn, ewch i'r tudalennau isod.