Trefnu apwyntiad

Fel myfyriwr ym Mhrifysgol De Cymru, gallwch drefnu apwyntiad sgiliau astudio i siarad â thiwtor ar sail un-i-un. Sylwch fod yr holl wybodaeth a amlinellir isod yn ymwneud â hyfforddiant sgiliau astudio generig. Dylai myfyrwyr sydd â diagnosis o ADY / SpLD sydd angen hyfforddiant sgiliau astudio arbenigol, gysylltu â thîm anabledd PDC. 

Ddim yn gallu dod ar y campws? Gellir trefnu tiwtorialau e-bost drwy gysylltu â studyskills@southwales.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Rhowch wybod i ni wrth i chi drefnu apwyntiad a ydych eisiau’r apwyntiad drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg. Nodwch, efallai y bydd angen trefnu i gyfieithydd ar y pryd fod yn bresennol.

AZO-button-appointments-300px-CYM.png

Defnyddiwch ein system archebu i ddarganfod pryd mae sesiynau tiwtorial ar gael, gan y byddant yn amrywio bob wythnos, ac ar bob campws.

AZO-buttons-ASK-A-QUESTION-CYMRAEG.png

Neu, gallwch e-bostio’n uniongyrchol i studyskills@southwales.ac.uk

 AZO-button-FAQs-300px-CYM.png

Efallai y gwelwch yr ateb i'ch cwestiwn o'n cwestiynau cyffredin isod. Os na, anfonwch eich cwestiwn atom gan ddefnyddio’r Ardal Gynghori Ar-lein.

Gallwch archebu:

• Tiwtorialau 1 awr – GELLIR EU HARCHEBU HYD AT DDWY WYTHNOS YMLAEN LLAW

• Tiwtorialau 30-munud – RHYDDHEIR AR DDYDD GWENER AR GYFER YR WYTHNOS GANLYNOL YN UNIG - Addas ar gyfer ymholiadau cyflym neu gwestiynau brys.

• Ceisiwch ddod gydag amcanion clir ar gyfer eich tiwtorial, p'un a ydych wedi archebu tiwtorial 1 awr neu 30 munud.

Un tiwtorial mewn wythnos:

• Archebwch ar sail dim ond un tiwtorial yr wythnos oni bai bod tiwtor wedi cytuno fel arall.
• Rydym yn monitro ein archebion, ac os ydych chi wedi archebu mwy nag un, byddwn yn canslo pob un ond yr apwyntiad cyntaf a wnaed os nad oes gennych gyfle i wneud hynny eich hun.

Archebion grŵp:

• Archebu tiwtorial i chi'ch hun neu i grŵp bach.
• Ar gyfer grwpiau, bydd angen i chi enwebu un person i archebu'r sesiwn grŵp ar-lein. Os ydych chi'n archebu am fwy na thri, anfonwch e-bost at studyskills@southwales.ac.uk, oherwydd bydd angen i ni archebu ystafell fwy addas.

Tiwtorialau Ystadegau

Byddwch yn ymwybodol nad ydym yn cynghori ar ddadansoddiad ystadegol ar gyfer gwaith prosiect neu SPSS.

Apwyntiadau Skype neu e-bost 

Weithiau mae apwyntiadau Skype neu e-bost ar gael. Mae angen i chi anfon e-bost at studyskills@southwales.ac.ukgyda'ch cais.

Os NAD oes gennych chi e-bost cadarnhau, nid yw'r apwyntiad wedi'i archebu.
I ganslo apwyntiad wedi'i archebu, defnyddiwch y system archebu ar-lein.
Os oes angen rhagor o gymorth arnoch, cysylltwch â ni drwy e-bost studyskills@southwales.ac.uk