banner 1

zzz - OLD SITE (CYM) - TO DELETE EXCEPT NEWS & EVENTS

Sylwch: Ar hyn o bryd rydym yn diweddaru ein holl ganllawiau (fel Pdfs). Parhewch i'w defnyddio a'u mwynhau; Os nad oes un ar gael, fodd bynnag, e-bostiwch y teitl atom a byddwn yn darparu copi yn uniongyrchol i chi.


Sesiynau galw heibio: Glasfyfyrwyr a Dychwelwyr

Cyfle i chi sgwrsio â rhywun am sgiliau astudio, mathemateg, mentora a chefnogaeth os oes gennych chi Anhawster Dysgu Penodol. Nid oes angen archebu; defnyddiwch y dolenni isod i gymryd rhan yn unrhyw un o'r sesiynau sy'n gyfleus i chi; Defnyddiwch Google Chrome i gael y dolenni i weithio'n iawn. 


13 Medi  - 12:00 a 16:00

14 Medi  - 12:00; 14:00

15 Medi  - 13:00; 15:00

16 Medi - 13:00; 15:30

17 Medi  - 10:00; 12:30

20 Medi  - 11:30; 14:00

21 Medi  - 11:00; 15:00

22 Medi  - 13:00; 16:00

23 Medi  - 10:00; 12:00

24 Medi  - 11:00; 13:00

27 Medi  - 13:00; 15:00

28 Medi  - 11:00; 14:30

29 Medi  - 12:30; 15:00

30 Medi - 09:00; 12:00

1 Medi - 11:30; 14:30

Llwyddiant myfyrwyr

Rydym yn cynnig cyngor, gwybodaeth ac adnoddau i'ch helpu i godi'ch dyheadau, gwella eich perfformiad academaidd a datblygu sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer cyflogaeth.


Eisiau gwybod am gyfeirio, llên-ladrad, adolygiadau llenyddiaeth, dadansoddi beirniadol, arddull ysgrifennu academaidd, mathemateg ac ystadegau? Mae help llaw ar gael yn y Gwasanaeth Sgiliau Astudio.

                         Ask-a-Tutor- BUTTON CYM.jpg

                         Book-an-Appointment-BUTTON-CYM.jpg

                         Book-a-workshop-BUTTON-CYM.jpg 


Sut allwn ni eich helpu

Sgiliau Astudio Newyddion

Sgiliau Astudio Digwyddiadau